Професионално писане на мотивационно писмо

писане на мотивационно писмо

  • съобразено със съвременните бизнес етикет и технически стандарти;
  • кратък текст с ясно и убедително послание;
  • на български или английски език;
  • варианти за студенти, професионалисти и висши мениджъри;
  • гаранция за вашето удовлетворение;
  • срок за изпълнение от 1 до 5 дни;
  • цените започват от 2000 лева.

Писане на мотивационно писмо

Мотивационните писма, които пиша не са абстрактни и скучни текстове, а мощен PR инструмент с конкретно и силно послание. В тях поставям фокуса не върху вашата минала история, а върху това как бихте били полезни на работодателя, какво точно искате от него и какво предлагате в замяна.