Мотивационно писмо

NTC писане на мотивационно писмо за работа, писмо за кандидатстване за работа, заявление за работа, молба за работа

Един клиент отиде на интервю в голяма международна компания след като бях му написал чудесно мотивационно писмо. Там бъдещият му началник го посрещна с думите „Кога започваш?“.

Задача на мотивационното писмо

Мотивационното писмо трябва да грабва вниманието още от първото изречение, иначе може получателят изобщо да не стигне до CV-то ви.

След това то трябва да накара работодателя да се поинтересува от вас повече и да отвори CV-то ви и да разгледа LinkedIn профила ви и всяка друга информация, която сте му предоставили.

Качества на мотивационното писмо

Мотивацията ви трябва да проличава в писмото, без дори да се споменава за нея.

Мотивационното писмо трябва да докаже качествата ви, а не просто да ги изрежда.

То трябва да илюстрира и демонстрира уменията ви, а не просто да ги изброява.

В мотивационното писмо трябва и да личи, че познавате фирмата, в която кандидатствате и нейния бизнес.

Поръчайте своето мотивационно писмо в NTC още сега!

Свържете се с мен и заповядайте в офиса. Ще ви напиша писмо, с което ще ви обърнат внимание.