Цени за изготвяне на CV и мотивационно писмо

Цени за изготвяне на CV и мотивационно писмо на български:

Млади професионалисти (до 2 години стаж) Опитни професионалисти (над 2 години стаж) Директори и висши мениджъри
Изготвяне на автобиография (CV) 59 лв 79 лв 149 лв
Изготвяне на мотивационно писмо 25 лв 25 лв 50 лв
Оптимизация на профил в LinkedIn 30 лв 30 лв 60 лв
Пакет услуги за кандидатстване за работа (CV+LinkedIn+писмо) 114 лв 99 лв 134 лв 119 лв 259 лв 249 лв

 

Цени за изготвяне на CV и мотивационно писмо на английски:

Млади професионалисти (до 2 години стаж) Опитни професионалисти (над 2 години стаж) Директори и висши мениджъри
Изготвяне на автобиография (CV) 79 лв 99 лв 189 лв
Изготвяне на мотивационно писмо 30 лв 30 лв 60 лв
Оптимизация на профил в LinkedIn 30 лв 30 лв 60 лв
Пакет услуги за кандидатстване за работа (CV+LinkedIn+писмо) 139 лв 129 лв 159 лв 149 лв 309 лв 299 лв

 

Други услуги, свързани с изготвяне на документи, профили в социални мрежи, личен брандинг и др., които не са упоменати тук, се таксуват по 30 лв/час.